Aceasta este Arhiva Forumului Construim Romania.
Pentru continuarea discutiilor va asteptam pe Noul Forum Construim Romania

Punctajul Subiectului:
  • 0 Voturi - 0 medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Locomotivele cu aburi seria 150.000
#1
Locomotivele cu aburi seria 150.000


   

31 octombrie 1994. Locomotiva cu seria 150.025 este reabilitată în atelierele CFR din Cluj (I.M.M.R.) pentru a participa la festivităţile de sărbătorire a 125 ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată din România, Bucureşti Filaret – Giurgiu.
Festivităţile au avut loc în gara Băneasa.


Locomotiva 150.000 a fost o maşină puternică, dezvoltând o remarcabilă forţă de tracţiune, de 17.650 Kgf, mai mare decât a oricărui tip de ecartament normal, cu excepţia seriei 151.000, fiind destinată din acest motiv remorcării trenurilor grele de marfă.


Construcţia ei corespunde seriei germane DR 50 care se fabrica în serie în anii ’40, reprezentând o locomotivă unificată pentru acea perioada.

   
DR 50 class

A fost preluată atât din motive de tipizare cât şi datorită uşurinţei cu care se puteau obţine multe subansamble gata fabricate din stocurile de piese schimb din Germania.

Viteza locomotivei era de 80 Km/h.

Volumul producţiei

Producţia în ţară a început în timpul războiului şi a continuat după sfârşitul acestuia. Prima comandă la “Malaxa” a avut 50 bucăţi dar situaţii clare de realizări nu s-au mai găsit.

Încă din primii ani ai regimului totalitar, sub o strictă supraveghere de specialitate, s-a distrus cea mai mare parte a arhivei Malaxa existentă în întreprindere, începând cu fototeca. Pretextele au fost diferite, începând cu curăţenia.

Inginerul Henry Holban a preluat dificila sarcină de reconstituire a situaţiei de fabricaţie a locomotivelor 150.000 în Uzinele Malaxa, aparent imposibil de soluţionat în condiţiile vitrege în care nu s-a păstrat nici un singur document doveditor.

Operând cu mărturiile unor contemporani ai perioadei de fabricaţie a acestei locomotive, din uzină şi de la CFR, punând cap la cap informaţiile colaterale scrise din principalele depouri ca registre de tură, de întreţinere, de punere în serviciu etc., inginerul H. Holban a ajuns la o serie de concluzii extrem de pertinente.

Mai mult, din amintirile unor prestigioşi colecţionari de la C.F.R. printre care: ing. Popoviciu Gabriel, ing. Popescu Ilie, ing. Lacrinţeanu Şerban rezultă că la “Malaxa”, în perioada Rogifer, s-a fabricat o variantă a tipului zis de război, cu trei virole în loc de două la cazan şi cu cutii de foc din oţel şi cabină ca la tipul de război DR 52 (la CFR 150.1000)

Numărul de cazane produse în 1943 de întreprinderea care atunci se numea Rogifer a fost de 7 bucăţi.

Analizarea situaţiei de atunci conturează din ce în ce mai mult informaţia orală că Rogifer a asamblat un număr semnificativ de locomotive tip DR 52 din subansamble şi piese furnizate de uzinele germane Schwarzkopff şi M.B.A. din Berlin, precum şi Henschel-Sohn Kassel, dar le-a livrat către Calea Ferată Română în numele întreprinderilor furnizoare de componente, producătoare ele însele de locomotive. Din acest motiv, nici Uzinele Malaxa şi nici măcar societatea mixtă româno-germană Rogifer nu apar în acest clasament din timpul războiului, deşi a fost vorba de circa 25 bucăţi fabricate.

În continuare, pentru a obţine cifrele definitive cu privire la volumul total de producţie al acestei maşini la “Malaxa” au trebuit clarificate nenumărate încurcături, din care unele aproape paradoxale, ca de exemplu:

   
Locomotiva 150.029 cu număr de Reşiţa fotografiată în curtea Uzinelor Malaxa

1) Uzinele Malaxa au primit seriile mai mari începând cu 150.051. Dar s-a putut dovedi că locomotivele 150.082 şi 150.092 au fost fabricate la U.D. Reşiţa iar 150.029 a fost fotografiată în curte la “Malaxa”. Sursele CFR consultate susţin paternitatea Reşiţei asupra acestei locomotive, precizându-i chiar şi numărul de cazan: 670 şi numărul de frem: 714. Prezenţa locomotivei în curtea Uzinelor Malaxa o consideră ca fiind una conjuncturală (model sau reparaţii).

2) În lucrarea monografică « 200 ani de construcţii de maşini la Reşiţa 1771-1971 », la pagina 106, nu este menţionată nici o locomotivă de acest tip fabricată până în 1944 inclusiv, în uzinele respective. Aceleaşi surse CFR explică situaţia ca diferenţă de timp între fazele de fabricaţie, proprie vremurilor tulburi de atunci. Reşiţa a construit 10 cazane în anul 1944 dar le-a montat pe fremuri abia în anul 1946 !

3) În lucrarea lui C.J. Halliwell, la cel puţin 96 locomotive tip 150.000 înscrise în parcul CFR nu se indică fabricantul (150.044-150.081; 150.083-150.091; 150.094-150.119; 150.132-150.145; 150.147-150.155). Sursele CFR atribuie această lacună lipsei de date.
După laborioasa şi istovitoarea cercetare desfăşurată, inginerul Henry Holban a putut determina numărul de locomotive seria 150.000 executate de Uzinele Malaxa.

   
Locomotivă din seria 150.000 (model DR 50, stânga) şi 150.1000 (model DR 52, dreapta) la alimentarea cu cărbuni în depou

De reţinut că marea majoritate a maşinilor au fost repartizate Depoului Braşov, unde punerea lor în funcţiune s-a făcut cu mare promptitudine, fiind solicitate de o tracţiune în creştere vertiginoasă.

Schema osiilor locomotivei 150.000

       

Volumul producţiei şi catalogul tipului

   

Este surprinzător de mic numărul de fotografii şi de documente cu această locomotivă. Puţinul existent provine din colecţiile particulare, arhiva “Malaxa” neputând furniza aproape nimic, din motive deja cunoscute.
Credem că seria 150.000 a beneficiat de o situaţie particulară nefericită, care a contribuit la diminuarea drastică a numărului de fotografii realizate efectiv.

Când s-a început fabricaţia locomotivelor din acest tip, uzina era militarizată, în plin efort pentru război, producea muniţii, tehnică de luptă şi locomotive, ceea ce ar induce ideea că a fost restricţionat sever regimul fotografiatului în uzină, fiind acceptat numai cel oficial, extrem de diluat. Să nu uităm că uzina funcţiona ca societate mixtă româno-germană.

Cele 31 bucăţi au fost fabricate în anii tulburi de după 23 August 1944, respectiv 1946-1949, când deja noul regim politic se instaura cu toate tarele sale. Ne amintim cum – şi peste ani – fotografiatul în uzină sau în apropierea ei reprezenta un adevărat delict. Cu atât mai aspru – însă – se judeca atunci, la jumătatea anilor ’50.

Iată de ce există convingerea că locomotiva 150.000 a fost fotografiată foarte puţin.

Datele caracteristice ale locomotivei tip 1-5-0 seria 150.000Schema locomotivei

   

Diagrama forţei de tracţiune (1946)

   

Carcteristici tehnice

Ecartament mm: 1435
Formula osiilor: 1E
Diametrul cilindrului de înaltă presiune: 600 mm
Cursa pistonului: 660 mm
Numărul cilindrilor nr: 2
Diametrul roţilor alergătoare: 850 mm
Diametrul roţilor cuplare: 1400 mm
Diametrul roţilor purtătoare: -
Ampatament fix: 3300 mm
Ampatament total (fără tender): 9200 mm
Presiunea aburului : 16 atm
Suprafaţa grătarului: 3,89 m2
Suprafaţa de vaporizare: 173,95 m2
Suprafaţa de supraîncălzire: 63,7 m2
Greutatea aderentă: 76,5 t
Greutatea locomotivei în stare de serviciu:85,7 t
Sarcina maximă pe osie: 16,2 t
Forţa de tracţiune: 17650 Kgf
Puterea: 1800 CP
Viteza maximă: 80 Km/h
Raza minimă de curbură: 150 m

Sursa: monografia uzinelor Malaxa

   
Locomotiva 150.051 pe una din liniile secundare ale depoului Braşov (colecţia ing. Ş. Lacrinţeanu)
Railway is my way!


Mergi la:


Utilizatori care citesc acest subiect: 1 Vizitator(i)